Hubo Sp. z o. o.

Transport roślin Hubo
Kategorie
Blog

Transport żywności mrożonej – wszystko, co musisz wiedzieć przed nawiązaniem współpracy z firmą przewozową

Transport żywności mrożonej to specjalistyczna usługa, która wymaga odpowiedniego sprzętu, doświadczenia i znajomości przepisów. Jeśli chcesz zlecić transport mrożonek, musisz wiedzieć, jakie są warunki, w jakich powinien się odbywać, jak wybrać odpowiedniego przewoźnika i jak zadbać o bezpieczeństwo i jakość produktów. W tym artykule przedstawiamy wszystko, co musisz wiedzieć przed nawiązaniem współpracy z firmą przewozową.

Transport żywności mrożonej – dlaczego jest tak ważny?

Żywność mrożona to produkty spożywcze, które poddano procesowi głębokiego mrożenia, czyli zamrażania do temperatury poniżej -18°C. Dzięki temu zachowują one swoją świeżość, smak, wartość odżywczą i mikrobiologiczną przez długi czas. Żywność mrożona jest bardzo popularna i stanowi znaczną część rynku spożywczego. Do produktów mrożonych należą między innymi owoce, warzywa, mięso, ryby, lody, pierogi czy pizza.

Transport żywności mrożonej jest niezbędny do zapewnienia ciągłości łańcucha chłodniczego, czyli utrzymania stałej temperatury produktów od momentu ich zamrożenia do momentu ich spożycia. Przerwanie łańcucha chłodniczego może spowodować pogorszenie jakości żywności, utratę wartości odżywczej, rozwój mikroorganizmów chorobotwórczych lub zatrucie pokarmowe. Dlatego transport żywności mrożonej musi być realizowany z zachowaniem najwyższych standardów higienicznych i technicznych.

Transport żywności mrożonej – jakie są regulacje prawne?

Zgodnie z tymi regulacjami, transport żywności mrożonej musi spełniać następujące wymagania:

 • temperatura produktów głęboko mrożonych powinna wynosić -18°C lub mniej, z możliwymi krótkotrwałymi wahaniami nie większymi niż 3°C
 • temperatura produktów schłodzonych powinna być dostosowana do rodzaju żywności, np. mięso -2°C, ryby -1°C, nabiał +4°C, owoce i warzywa +8°C
 • pojazdy i urządzenia do transportu żywności mrożonej muszą być wyposażone w izolowane komory chłodnicze lub zamrażalnicze, które zapewniają utrzymanie odpowiedniej temperatury i zapobiegają przenikaniu wilgoci, zapachów lub zanieczyszczeń
 • pojazdy i urządzenia do transportu żywności mrożonej muszą być wyposażone w urządzenia rejestrujące lub kontrolujące temperaturę, które umożliwiają jej odczytanie i dokumentowanie
 • pojazdy i urządzenia do transportu żywności mrożonej muszą być czyste, suche, bezwonne i wolne od szkodników
 • produkty mrożone muszą być odpowiednio opakowane, oznakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem lub skażeniem
 • produkty mrożone muszą być załadowane, przewożone i rozładowane w sposób zapobiegający zmianom temperatury, rozmrażaniu lub ponownemu zamrażaniu
 • produkty mrożone muszą być dostarczone do odbiorcy w jak najkrótszym czasie.

Transport żywności mrożonej – jak zadbać o bezpieczeństwo i jakość produktów?

Transport żywności mrożonej jest usługą specjalistyczną, która wymaga odpowiedzialności i staranności zarówno ze strony przewoźnika, jak i zleceniodawcy. Jeśli chcesz zlecić transport mrożonek, musisz wiedzieć, jak zadbać o bezpieczeństwo i jakość produktów. Oto kilka porad, które mogą ci się przydać:

 • Zadbaj o odpowiednie załadunek i rozładunek produktów – produkty mrożone muszą być załadowane, przewożone i rozładowane w sposób zapobiegający zmianom temperatury, rozmrażaniu lub ponownemu zamrażaniu. Załadunek i rozładunek powinny odbywać się w jak najkrótszym czasie i przy użyciu odpowiednich środków transportu wewnętrznego. Produkty mrożone nie powinny być mieszane z innymi produktami spożywczymi ani narażane na działanie źródeł ciepła, wilgoci, zapachów lub zanieczyszczeń.
 • Zadbaj o odpowiednie opakowanie produktów – produkty mrożone muszą być odpowiednio opakowane, oznakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem lub skażeniem. Opakowania powinny być szczelne, izolujące i odporne na niskie temperatury. Oznaczenia powinny zawierać informacje o rodzaju produktu, dacie produkcji, dacie przydatności do spożycia, temperaturze przechowywania i transporcie oraz ewentualnych alergenach lub ostrzeżeniach. Zabezpieczenia powinny zapobiegać przemieszczaniu się lub upadkowi produktów podczas transportu.
 • Zadbaj o odpowiednie opakowanie produktów – produkty mrożone muszą być odpowiednio opakowane, oznakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem lub skażeniem. Opakowania powinny być szczelne, izolujące i odporne na niskie temperatury. Oznaczenia powinny zawierać informacje o rodzaju produktu, dacie produkcji, dacie przydatności do spożycia, temperaturze przechowywania i transporcie oraz ewentualnych alergenach lub ostrzeżeniach. Zabezpieczenia powinny zapobiegać przemieszczaniu się lub upadkowi produktów podczas transportu.
 • Zadbaj o odpowiednią kontrolę i dokumentację temperatury – produkty mrożone muszą być poddawane regularnej kontroli i dokumentacji temperatury podczas transportu. Kontrola temperatury powinna być wykonywana przy użyciu urządzeń rejestrujących lub kontrolujących temperaturę, które umożliwiają jej odczytanie i dokumentowanie. Dokumentacja temperatury powinna zawierać informacje o dacie, godzinie, miejscu, wartości i ewentualnych odchyleniach temperatury. Dokumentacja temperatury powinna być przechowywana i udostępniana na żądanie odpowiednim organom kontrolnym lub odbiorcom produktów.

Transport żywności mrożonej to specjalistyczna usługa, która wymaga odpowiedniego sprzętu, doświadczenia i znajomości przepisów. Jeśli chcesz zlecić transport mrożonek, musisz wiedzieć, jakie są warunki, w jakich powinien się odbywać, jak wybrać odpowiedniego przewoźnika i jak zadbać o bezpieczeństwo i jakość produktów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.