Kategorie
Blog

Transport chemii płynnej – kiedy wymaga zastosowania chłodni?

Transport płynnych substancji chemicznych musi się odbywać w odpowiednich warunkach, ponieważ ich niekontrolowany wyciek może mieć bardzo negatywny wpływ na ludzkie zdrowie i lokalne środowisko. Do tego celu firmy wykorzystują specjalnie przystosowane cysterny i kontenery, które muszą być precyzyjnie oznaczone i doskonale zabezpieczone na czas podróży. A kiedy transport chemii płynnej wymaga użycia chłodni?

Transport chemii płynnej – podstawowe informacje

Chemia płynna to cała gama produktów o wielu różnorodnych właściwościach. Zaliczamy do niej rozpuszczalniki, kleje, kwasy, substancje toksyczne, paliwa, farby i lakiery. Kontakt z tymi substancjami powinien odbywać się w ściśle kontrolowanych warunkach. Pracownicy muszą założyć odzież ochronną, a w przypadku materiałów niebezpiecznych powinni także ukończyć kurs ADR i posiadać ważne zaświadczenie. Sposób przewozu chemii płynnej jest dokładnie określony w krajowych i międzynarodowych przepisach prawnych. 

Kiedy trzeba użyć chłodni do przewozu chemii płynnej?

Chłodnie są wykorzystywane do przewozu chemii płynnej, której temperatura nie może wzrosnąć. Są to najczęściej farby, lakiery, kleje i inne materiały budowlane, które muszą zachować jednolitą konsystencję. Niska temperatura jest też często wymagana podczas transportu materiałów niebezpiecznych i toksycznych. Wówczas firma przewozowa musi cały czas kontrolować temperaturę substancji i reagować na każde jej wahanie. Chłodnie mają różne klasy, dlatego to ważne, by dobrze dopasować zakres temperatur do rodzaju transportowanego produktu. W przypadku niektórych substancji płynnych kluczowy jest także czas dostawy, który nie może przekroczyć określonej liczby godzin. Podczas gdy inne produkty trzeba przewozić bardzo ostrożnie, ponieważ nie mogą być narażone na wstrząsy.

Zastosowanie chłodni to doskonały sposób na zabezpieczenie płynnych substancji chemicznych. To rozwiązanie jest wykorzystywane wszędzie tam, gdzie wyższa temperatura niekorzystnie wpływa na właściwości ładunku lub może doprowadzić do jego trwałego uszkodzenia.

Kategorie
Blog

Transport roślin doniczkowych – czy wymaga specjalnych warunków temperatury?

Każdy czas na zakup roślin doniczkowych do domu jest dobry. Jednak każdy klient przed zakupem ocenia stan wizualny rośliny, który determinuje podjęcie decyzji o zakupie. Powinna ona wyglądać świeżo oraz zdrowo. Jednak aby tak było i produkt trafił świeży na półki sklepowe, należy zapewnić mu odpowiedni transport. Czasami roślina transportowana jest przez kilka dni i w tym czasie nie jest pielęgnowana, więc należy wiedzieć co zrobić, aby trafiając na półki sklepowe wyglądała świetnie i swoim wyglądem zachęcała do zakupu.

Jak zapewnić odpowiedni transport roślin doniczkowych?

Podczas transportu warto zwrócić uwagę na kilka detali. Każdy przewóz rośliny doniczkowej musi przebiegać w odpowiedni sposób, ponieważ niewłaściwe przewożenie rośliny może doprowadzić do jej uszkodzenia lub pogorszenia stanu wizualnego. Dlatego warto postawić na transport chłodniczy, w którym będzie dostosowana temperatura do odpowiedniego przechowywania rośliny. Zwykle idealna temperatura oscyluje w granicach od 10 do 14 stopni Celsjusza. Jeśli temperatura będzie poniżej 10 stopni może spowodować powstawanie plam na liściach lub gnicie rośliny bądź opadanie pąków. Z kolei zbyt wysoka temperatura przyspiesza wysuszenie.

Rośliny doniczkowe powinny być przewożone w jednym transporcie. Nie powinny być mieszane z transportem kwiatów ciętych, ponieważ każda z tych roślin wymaga innej temperatury przewożenia. Kolejnym czynnikiem wpływającym na zapewnienie odpowiedniego transportu dla rośliny jest czas przewozu. Jak wiadomo im krótszy czas transportu, tym lepiej dla rośliny, ponieważ nie odbije się to na jej świeżości.

Kategorie
Blog

Transport farmaceutyków – jakich zasad muszą przestrzegać przewoźnicy?

Niektóre grupy produktów, które transportowane są miedzy państwami, podlegają specjalnym procedurom. Do takich produktów należą między innymi alkohol, wyroby tytoniowe, pojazdy. Jak wygląda sytuacja z międzynarodową spedycją leków i wyrobów farmaceutycznych?

TRANSPORT FARMACEUTYKÓW POD KONTROLĄ UNIJNĄ

Transport farmaceutyków produkowanych na terenie Unii Europejskiej i państw stowarzyszonych obwarowany jest szeregiem zasad zawartych w wytycznych unijnych z dnia 5 listopada 2013 roku. Przestrzeganie tych wytycznych, zwane w Polsce DPD – Dobrą Praktyką Dystrybucyjną, a na arenie międzynarodowej jako GDP – Good Distribution Practice są gwarancją niezmienności właściwości i jakości leczniczej wyrobu przez całą jego drogę – począwszy od producenta, przez magazyny i środki transportu, aż do podmiotu dystrybuującego i odbiorcy docelowego. Jedynie kierowca, który posiada przeszkolenie z zakresu GDP, może zostać dopuszczony do poruszania się pojazdem transportującym wyroby farmaceutyczne.

ODPOWIEDNI ŚRODEK TRANSPORTU

Możliwość transportu farmaceutyków dopuszczona jest tylko i wyłącznie wobec przedsiębiorców dysponujących odpowiednią flotą. Każdy pojazd mający styczność z wyrobami farmaceutycznymi musi zostać uprzednio przygotowany i zweryfikowany. Naczepa transportowa posiada system klimatyzacji, który zapewnia utrzymanie przez cały czas podróży jednakowej temperatury w każdym miejscu naczepy. Prawidłowość warunków termicznych jest na bieżąco weryfikowana przez równomiernie rozłożone czujniki temperatury, podlegające okresowej kalibracji. Przed każdym załadunkiem naczepa chłodnicza musi zostać zdezynfekowana.

PRZEBIEG TRANSPORTU

Leki i środki farmaceutyczne, z uwagi na swoją specyfikę transportowane są w warunkach sterylnych. Procedury załadunku i rozładunku również spełnia najwyższe standardy sterylności. Po umieszczeniu transportu w naczepie i jej zamknięciu, zostaje ona zaplombowana. Każde zdjęcie plomby i otwarcie przyczepy, np. na potrzeby kontroli celno-skarbowej- musi zostać niezwłocznie odnotowane w liście przewozowym. Każdorazowo w takim przypadku przyczepa zostaje ponownie zaplombowana. W miejscu docelowym transportu dokonywana jest kontrola wydruku temperatur odnotowanych w trakcie transportu przez czujniki temperatury. Jedynie utrzymywanie jej w prawidłowym przedziale (tj. w przedziale 15-25°C, 8-15°C lub 2-8°C) w całej przestrzeni ładunkowej- daje gwarancję zachowania właściwości leczniczej przewożonych leków.

Producenci i dystrybutorzy leków i wyrobów farmaceutycznych muszą zatem z pełną odpowiedzialnością dobierać firmy transportowe, którym powierzają medykamenty. Zapewnienie im bowiem odpowiednich warunków transportu, a ponadto ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi, skażeniem czy kradzieżą, warunkują ich prawidłowe działanie – leczenie.

Kategorie
Blog

Jak transportować kosmetyki, by nie straciły swoich właściwości?

Przygotowanie wartościowych kosmetyków to pracochłonny proces. Powstają one w zaciszu laboratoriów, przygotowywane przez prawdziwych specjalistów. Pieczołowity dobór składników oraz precyzyjny sposób przygotowania, mają bezpośredni wpływ na jakość produktu. Kluczowe znaczenie dla właściwości kosmetyków ma sposób ich transportu.

Transport w warunkach kontrolowanej temperatury

Wśród istotnych wymogów obchodzenia się z produktami kosmetycznymi, szczególnie ważne jest utrzymanie określonej temperatury podczas transportu. Nawet niewielkie wahania temperatur w przestrzeni ładunkowej, mogą wpłynąć na zniszczenie przewożonych produktów. Spadek lub wzrost temperatury podczas ładunku może sprawić, że kosmetyki nie będą nadawały się do wykorzystania. Transport w temperaturze kontrolowanej służy do przewozu kosmetyków, ale także wielu innych produktów, np.: żywności, kwiatów, alkoholu, leków czy wrażliwych materiałów budowlanych. 

Transport w temperaturze kontrolowanej oznacza tyle, co przewóz w stałej, monitorowanej na każdym kroku temperaturze. Najczęściej jest to temperatura bardzo niska lub ujemna. Transport kosmetyków może się odbyć przy użyciu specjalnych chłodni, które są przystosowane do długotrwałego utrzymania tej samej temperatury. Samochody transportowe są zaopatrzone w specjalne nadwozia izotermiczne z agregatem lub kontenery chłodnicze, tak zwane reffery. Podczas podróży koniecznej jest częste monitorowanie temperatury, dla pewności, że produkty przewożone nie ulegną zniszczeniu. 

Istota przeładunku dla właściwości produktów

Oprócz zachowania stałej, właściwej temperatury podczas jazdy, konieczne jest również stosowanie się do tej zasady podczas przeładunków. Szczególnie ważna jest więc współpraca pomiędzy dostawcą, a odbierającym. Cały proces musi być doskonale zaplanowany, tak, aby możliwie uniknąć wahań temperatur. 

Ważne kwestie dla powodzenia transportu 

Aby uniknąć możliwości błędów, kierowcy zobligowani są do wprowadzenia kilku ważnych usprawnień w transporcie. Przede wszystkim, należy wybrać możliwie jak najkrótszą trasę. Eliminuje to wówczas ryzyko potencjalnych usterek. Warto także ograniczyć postoje do minimum. Im szybciej produkt trafi do miejsca docelowego, tym lepiej. Należy także pamiętać o właściwym przygotowaniu miejsca do załadunku. Powinno być ono czyste i suche, najlepiej bez zapachu. Duże znaczenie ma także wentylacja, zwłaszcza w przypadku przewożenia towarów świeżych. 

Transport w warunkach kontrolowanej temperatury to trudne zadanie. Dlatego warto oddać je w ręce specjalisty. Przewoźnicy posiadają niezbędną wiedzę oraz środki, dzięki którym kosmetyki utrzymają swoją jakość. 

Kategorie
Blog

Transport chemii – główne zasady

Bezpieczny przewóz materiałów chemicznych jest dużym wyzwaniem dla firm transportowych. Przewożenie takiego ładunku musi być zgodne z przepisami oraz spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Niektóre towary różnią się między sobą właściwościami, a to związane jest zapewnieniem innych warunków przewozu. Są to z reguły produkty w postaci stałej, płynnej, a także związki, które mogą wchodzić w reakcje chemiczne z innymi surowcami podczas wykonywania transportu tym samym pojazdem.

Podstawowe zasady transportu substancji chemicznych

Produkty chemiczne to taki rodzaj ładunku, który jest określany jako materiały niebezpieczne, zaliczane są do nich surowce mogące być bezpośrednim zagrożeniem  w czasie transportu, albo poprzez swoje oddziaływanie powodować takie szkody w przyszłości. Zagrożenie to dotyczy zdrowia ludzi, dobytku, a także środowiska naturalnego. Sposób wykonywania transportu surowców chemicznych jest określany przez specjalne akty prawne. Głównym dokumentem prawnym jest Europejska umowa ADR, w jej skład wchodzą reguły charakteryzujące sposób przewozu takich materiałów w międzynarodowym transporcie samochodowym. Przepisy te precyzyjnie określają jakie surowce mogą być przewożone jednym samochodem, a jakie muszą być przetransportowywane oddzielnie.

Transport chemii może być wykonywany wyłącznie przez osobę posiadającą określone uprawnienia oraz zaświadczenie ADR. Samochód powinien być odpowiednio oznakowany za pomocą nalepek informujących o tym, co znajduje się wewnątrz. Samochód musi być także zaopatrzony w instrukcję postępowania w sytuacji awaryjnej. Do każdego transportu musi być dołączone takie wyposażenie jak:

 – przenośne lampy oświetleniowe,

 – skrzynka ADR,

 – specjalne okulary, obuwie i rękawice ochronne,

 – w zależności od przewożonych surowców maska do bezpiecznej ucieczki, łopata do zbierania materiałów, elementy osłaniające otwory kanalizacyjne.

W jaki sposób należy przewozić materiały chemiczne?

Materiały chemiczne niebezpieczne mogą być przewożone:

 – luzem, bezpośrednio w skrzyni ładunkowej,

 – w cysternach,

 – w sztukach, czyli w opakowaniach transportowych.

Surowce chemiczne w sztukach muszą być odpowiednio zabezpieczone w transporcie, aby w trakcie jazdy nie zmieniały miejsca położenia. Prędkość pojazdów transportujących materiały chemiczne powinna być ściśle dostosowana do warunków na drodze, jeśli ładunek jest narażony na wstrząsy, tempo samochodu trzeba znacznie zmniejszyć. W przypadku cystern, ze względu na przesuwanie się środka ciężkości, samochód powinien redukować prędkość przed każdym zakrętem.

Kategorie
Blog

Transport drogowy towarów – największe współczesne wyzwania

Transport drogowy towarów to jedna z najpotężniejszych gałęzi gospodarki w Polsce. Według danych GUS w 2019 r. jego udział w przewozach ładunków wszystkimi rodzajami transportu stanowił 86,5%. Zapotrzebowanie na usługi przewozowe stale wzrasta, do czego przyczyniła się między innymi zmiana zachowań konsumenckich – coraz więcej osób korzysta z zakupów online, licząc na szybką i terminową dostawę. Sprawdźmy, jakie wyzwania czekają transport drogowy towarów w najbliższych latach.

Walka z globalnym ociepleniem

W interesie nas wszystkich leży ograniczenie emisji CO2. Przedstawiciele firm transportowych chcą zmniejszyć ślad węglowy transportowanych towarów poprzez poszerzenie floty o auta niskoemisyjne. Wielu z nich jest gotowych na zakup lub wynajęcie samochodów elektrycznych, hybrydowych lub hybrydowych typu PHEV. Zachętą mogą być obiecywane przez rząd dopłaty dla aut elektrycznych oraz rozbudowa stacji ładowania baterii. Nie bez znaczenia są także regulacje prawne, które umożliwiają samochodom niskoemisyjnym sprawne poruszanie się w przestrzeni miejskiej. Kierowcy tych pojazdów mogą np. korzystać z buspasa lub wjeżdżać do stref niedostępnych dla aut spalinowych (np. centra dużych miast).

Rozwój rynku e-commerce

Pandemia koronawirusa sprawiła, że wielu konsumentów przekonało się do zakupów online. Oczekują jednak, że zamówiony towar dojdzie szybko – wielu kupujących jest gotowych nawet zapłacić więcej za usługę, byle jak najszybciej dostać swoją przesyłkę. Wiele miejsca w transporcie drogowym towarów poświęca się logistyce ostatniej mili. To ostatnie ogniwo łańcucha dostaw – jego sprawne działanie jest gwarancją szybkiego i terminowego dostarczenie towaru (często wykorzystuje się na tym etapie pojazdy elektryczne lub rowery, które są w stanie dotrzeć do odbiorcy szybciej niż inne środki transportu).

Wzrost cen paliwa oraz deficyt kierowców

Jednym ze skutków inwazji Rosji na Ukrainę jest wzrost cen paliwa oraz problemy ze znalezieniem wykwalifikowanych kierowców. Właściciele firm odpowiedzialnych za transport drogowy towarów są zmuszeni do szukania oszczędności, aby utrzymać się w branży.

Właściciele firm odpowiedzialnych za transport drogowy towarów muszą szybko reagować na zmiany zachodzące w świecie. Nowoczesne systemy informatyczne i komunikacyjne oraz rozwiązanie technologiczne umożliwiają wydajną pracę kierowców, skracają czas dostawy przesyłki oraz przyczyniają się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska. 

Kategorie
Blog

Jak wybrać firmę do transportu chłodniczego, by uniknąć rozczarowań?

Transport artykułów szybko psujących się, do których zaliczamy przede wszystkim żywność, w tym mięso, wędliny, nabiał, warzywa, grzyby oraz niektórych leków wymaga od przewoźnika zapewnienia od przewoźnika odpowiednich warunków. Zapewnienie i utrzymanie stałej temperatury podczas transportu tego rodzaju dóbr pozwoli zachować ich optymalny smak, wygląd i właściwości. Na co zwrócić uwagę poszukując firmy do międzynarodowego transportu chłodniczego?

Respektowanie umowy ATP 

Wszystkie podmioty oferujące usługi w zakresie transportu chłodniczego międzynarodowego powinny respektować zapisy umowy ATP. Ten akt prawny jest wspólny dla wszystkich europejskich państw i określa warunki w jakich powinny być przewożone artykuły szybko psujące się. Przed wyborem konkretnego przewoźnika warto na początku zapoznać się z treścią umowy, tak żeby dysponować wiedzą na temat warunków, w jakich powinien być transportowany towar. Informacje te będą pomocne podczas wyboru konkretnej firmy, która później w naszym imieniu podejmie się transportu chłodniczego międzynarodowego, dzięki temu podczas poszukiwania wykonawcy będziemy mogli dopytać, czy dysponuje do tego celu odpowiednimi pojazdami w zależności od potrzeb może to być chłodnia, mroźnia lub izoterma, a także czy i w jaki sposób dokonuje kontroli temperatury w naczepie podczas transportu.

Dokładne określenie warunków umowy oraz trasy przejazdu 

Poszukując firmy do transportu chłodniczego międzynarodowego powinniśmy również zwrócić uwagę na trasę przejazdu zaproponowaną przez usługodawcę. W tym przypadku czym będzie ona krótsza tym lepiej. Dodatkowo przed podpisaniem umowy powinniśmy zwrócić uwagę, czy firma spedycyjna udostępnia wydruki z termografu dla zrealizowanego przejazdu. Tego rodzaju zestawienie będzie stanowiło dowód, że podczas całej trasy nasz towar podróżował w optymalnych warunkach, określonych w umowie ATP lub przez producenta. Jest to bardzo istotne w przypadku transportu leków, które pod wpływem wahań temperatury mogą stracić swoje właściwości. Dodatkowo każdy z przewoźników powinien również dysponować ubezpieczeniem OCP zapewniającym odszkodowanie w razie uszkodzenia ładunku. 

Zwrócenie uwagi na powyższe kwestie podczas wyboru firmy do transportu chłodniczego międzynarodowego przyczyni się do powierzenia naszego zlecenia podmiotowi, dysponującemu odpowiednim doświadczeniem oraz infrastrukturą, przez co będziemy mieli pewność, że usługa zostanie wykonana należycie.

Kategorie
Blog

Jak zabezpiecza się towary na czas transportu chłodniczego?

Pewne towary w łańcuchu dostaw wymagają szczególnego przechowywania, tak aby mogły w nienaruszonym stanie dotrzeć do miejsca docelowego. Jednym z większych wyzwań logistycznych, jeśli chodzi o transport produktów, jest zapewnienie im odpowiedniej, stałej temperatury, szczególnie w przypadku transportu chłodniczego międzynarodowego. Produkty, które wymagają chłodzenia, są w stanie zachować swoje właściwości, tylko jeśli dostawcy będą przestrzegać ścisłych zasad ich składowania.

Sposoby zabezpieczenia towaru w transporcie chłodniczym

Pierwszym krokiem do przewiezienia towaru wymagającego niskiej temperatury jest zadbanie o transport chłodniami. Należy wyposażyć się w pojazdy posiadające chłodnie, którymi można przewieźć produkty, takie jak żywność czy leki. Przewożony towar zabezpiecza się też specjalnymi opakowaniami zatrzymującymi zimno. Najlepiej jest stworzyć kilka warstw izolacyjnych. Materiałem, który jest często stosowany w procesie izolacji temperatury, jest poliuretan. Pojazd z agregatem chłodniczym powinien być izolowany od temperatury na zewnątrz materiałem takim jak styropian, a do tego sam agregat w środku transportu powinien być często sprawdzany pod względem technicznym, tak aby upewnić się, że newralgiczny towar nie ulegnie zepsuciu w drodze. 

Kontenery chłodnicze

Oprócz samego transportu chłodniami ważne jest odpowiednie zadbanie o temperaturę produktu także po rozładowaniu, czy w trakcie oczekiwania na zmianę transportu. Stąd tak ważna wydaje się pomoc odpowiednich kontenerów chłodniczych. Kontener chłodniczy może być częścią pojazdu gotową do użytku stacjonarnego po podłączeniu do prądu lub stałą częścią przestrzeni magazynowej, do której zostanie przeniesiony produkt. Typowy kontener może zapewnić temperaturę do -30°C. Jeśli potrzebne jest środowisko o niższej temperaturze, pomocny może być ciekły azot lub suchy lód, które wymagają jednak specjalnych zbiorników. 

Podsumowanie

Logistyka przewozu produktów w niskich temperaturach wymaga specjalnego przygotowania. Należy zapewnić produktom transport chłodniami odizolowanymi od temperatury na zewnątrz. Dodatkowo produkty powinny być zabezpieczone materiałem termoizolacyjnym. W trakcie przeładowania ważne jest, aby towar znajdował się w kontenerze chłodniczym podłączonym do źródła energii. 

Kategorie
Blog

Transport chłodniami – jaką żywność przewozi się w ten sposób?

Chłodnie to specjalistyczne pojazdy ciężarowe wyposażone w odpowiednie naczepy, wewnątrz których panuje określona temperatura. Dzięki temu, że posiadają one agregaty, są w stanie bezpiecznie przewieźć żywność w temperaturze wynoszącej nawet -25°C. Transport chłodniami jest wykorzystywany głównie w branży spożywczej, gdy konieczne jest przewiezienie konkretnego rodzaju żywności.

Żywność, która musi być przewożona w chłodni

W odpowiedniej temperaturze muszą być transportowane produkty spożywcze, które są szczególnie narażone na zepsucie. Za pomocą chłodni przewozi się więc najczęściej świeże warzywa i owoce, a także mięso, ryby i nabiał. Te dwa ostatnie rodzaje żywności wymagają zapewnienia odpowiedniej temperatury oraz poziomu wilgotności, ponieważ utrata świeżości wiąże się z rozwojem wielu groźnych bakterii. Bardzo szybko może więc dojść do skażenia całej partii ładunku. Transport chłodniami realizowany jest również w przypadku przewozu różnego rodzaju mrożonek oraz lodów, które muszą nieustannie przebywać w temperaturze poniżej zera. 

Jak zapewnić odpowiednie warunki podczas przewozu żywności?

Transport żywności wymaga nieustannego monitorowania warunków, jakie panują w chłodni, aby można było mieć pewność, że są one właściwe, a przewożony towar nie ulegnie zepsuciu. Pomaga w tym szereg czujników, w jakie wyposażone są nowoczesne pojazdy, którymi realizowany jest transport chłodniami. Tego rodzaju samochody dzieli się na trzy główne klasy: A, B oraz C. Pojazdy klasy A są w stanie utrzymać temperaturę wynoszącą około 0° C. W chłodniach klasy B panuje temperatura w okolicach -10° C, natomiast najniższa, bo sięgająca -25° C zapewniona jest w pojazdach chłodniczych klasy C. Przepisy prawa określają także jednoznacznie w jakiej temperaturze może być realizowany transport chłodniami konkretnych rodzajów produktów spożywczych. Wszystkie te działania mają na celu zapewnić bezpieczeństwo żywności oraz sprawić, że dotrze ona w odpowiednim stanie do miejsca docelowego.

Kategorie
Blog

Transport roślin – czy wymaga zastosowania chłodni?

Transport roślin jest procesem złożonym i wymaga zastosowania pewnych rozwiązań, dzięki którym zapewnione będzie ich bezpieczeństwo podczas przewozu do miejsca docelowego. Jednym z czynników gwarantujących właściwy standard tego procesu jest zastosowanie chłodni. 

Transport roślin – dlaczego warto zastosować chłodnię?

Rośliny są towarem niezwykle wrażliwym, co oznacza, że należy obchodzić się z nimi w sposób delikatny przy zachowaniu wszelkich dostępnych środków ostrożności. Niezależnie zatem, czy transport ma odbywać się z okazji jakiejś okoliczności, czy też na dużą skalę, należy zadbać o odpowiednie warunki przewozu. 

Decydując się na wysyłkę roślin za granicę, mając na uwadze konieczność zachowania ich naturalnej świeżości, żywotności, a także odpowiedniego wyglądu, warto skorzystać z możliwości transportu chłodniczego międzynarodowego. Zbyt wysoka temperatura podczas przewozu roślin lub nagłe zmiany temperatur niekorzystnie wpłyną na ich jakość, gdyż może doprowadzić to do zwiędnięcia, nienaturalnej zmiany koloru bądź zgnicia transportowanych kwiatów.

Kwiaty do transportu chłodniczego międzynarodowego należy odpowiednio przygotować poprzez ich chłodzenie wstępne, które jest wskazane do każdego rodzaju roślin. Pozwala to na zabezpieczenie ładunku przed jego zaparzeniem podczas przewozu szczególnie podczas pokonywania długich tras.

Na czym polega chłodzenie wstępne? To umieszczenie roślin w chłodni na kilka godzin bez opakowań transportowych, a więc kartonów lub folii. 

Sama chłodnia również wymaga odpowiedniego przygotowania. Przede wszystkim musi zostać ona dokładnie wyczyszczona po poprzednim transporcie. Dotyczy to konieczności usunięcia wszelkich materii organicznych. Kwiatów nie wolno transportować z warzywami takimi jak pomidory, papryka, seler oraz owoce, ze względu na wydzielany przez nie etylen. 

Oczywiście sam transport chłodniczy międzynarodowy nie gwarantuje całkowitego bezpieczeństwa przewożonego ładunku roślinnego. Istotnymi elementami wspomagającymi zapewnienie właściwych warunków do drogi jest wykorzystanie odpowiednio dostosowanych w tym celu transporterów. Można do nich zaliczyć:

  • wózki duńskie;
  • skrzynki z przegródkami na kwiaty doniczkowe i cięte;
  • proste skrzynki na kwiaty.