Hubo Sp. z o. o.

Transport roślin Hubo
Kategorie
Blog

Transport farmaceutyków – jakich zasad muszą przestrzegać przewoźnicy?

Niektóre grupy produktów, które transportowane są miedzy państwami, podlegają specjalnym procedurom. Do takich produktów należą między innymi alkohol, wyroby tytoniowe, pojazdy. Jak wygląda sytuacja z międzynarodową spedycją leków i wyrobów farmaceutycznych?

TRANSPORT FARMACEUTYKÓW POD KONTROLĄ UNIJNĄ

Transport farmaceutyków produkowanych na terenie Unii Europejskiej i państw stowarzyszonych obwarowany jest szeregiem zasad zawartych w wytycznych unijnych z dnia 5 listopada 2013 roku. Przestrzeganie tych wytycznych, zwane w Polsce DPD – Dobrą Praktyką Dystrybucyjną, a na arenie międzynarodowej jako GDP – Good Distribution Practice są gwarancją niezmienności właściwości i jakości leczniczej wyrobu przez całą jego drogę – począwszy od producenta, przez magazyny i środki transportu, aż do podmiotu dystrybuującego i odbiorcy docelowego. Jedynie kierowca, który posiada przeszkolenie z zakresu GDP, może zostać dopuszczony do poruszania się pojazdem transportującym wyroby farmaceutyczne.

ODPOWIEDNI ŚRODEK TRANSPORTU

Możliwość transportu farmaceutyków dopuszczona jest tylko i wyłącznie wobec przedsiębiorców dysponujących odpowiednią flotą. Każdy pojazd mający styczność z wyrobami farmaceutycznymi musi zostać uprzednio przygotowany i zweryfikowany. Naczepa transportowa posiada system klimatyzacji, który zapewnia utrzymanie przez cały czas podróży jednakowej temperatury w każdym miejscu naczepy. Prawidłowość warunków termicznych jest na bieżąco weryfikowana przez równomiernie rozłożone czujniki temperatury, podlegające okresowej kalibracji. Przed każdym załadunkiem naczepa chłodnicza musi zostać zdezynfekowana.

PRZEBIEG TRANSPORTU

Leki i środki farmaceutyczne, z uwagi na swoją specyfikę transportowane są w warunkach sterylnych. Procedury załadunku i rozładunku również spełnia najwyższe standardy sterylności. Po umieszczeniu transportu w naczepie i jej zamknięciu, zostaje ona zaplombowana. Każde zdjęcie plomby i otwarcie przyczepy, np. na potrzeby kontroli celno-skarbowej- musi zostać niezwłocznie odnotowane w liście przewozowym. Każdorazowo w takim przypadku przyczepa zostaje ponownie zaplombowana. W miejscu docelowym transportu dokonywana jest kontrola wydruku temperatur odnotowanych w trakcie transportu przez czujniki temperatury. Jedynie utrzymywanie jej w prawidłowym przedziale (tj. w przedziale 15-25°C, 8-15°C lub 2-8°C) w całej przestrzeni ładunkowej- daje gwarancję zachowania właściwości leczniczej przewożonych leków.

Producenci i dystrybutorzy leków i wyrobów farmaceutycznych muszą zatem z pełną odpowiedzialnością dobierać firmy transportowe, którym powierzają medykamenty. Zapewnienie im bowiem odpowiednich warunków transportu, a ponadto ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi, skażeniem czy kradzieżą, warunkują ich prawidłowe działanie – leczenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.