Hubo Sp. z o. o.

Transport roślin Hubo
Kategorie
Blog

Transport chłodniami – jaką żywność przewozi się w ten sposób?

Chłodnie to specjalistyczne pojazdy ciężarowe wyposażone w odpowiednie naczepy, wewnątrz których panuje określona temperatura. Dzięki temu, że posiadają one agregaty, są w stanie bezpiecznie przewieźć żywność w temperaturze wynoszącej nawet -25°C. Transport chłodniami jest wykorzystywany głównie w branży spożywczej, gdy konieczne jest przewiezienie konkretnego rodzaju żywności.

Żywność, która musi być przewożona w chłodni

W odpowiedniej temperaturze muszą być transportowane produkty spożywcze, które są szczególnie narażone na zepsucie. Za pomocą chłodni przewozi się więc najczęściej świeże warzywa i owoce, a także mięso, ryby i nabiał. Te dwa ostatnie rodzaje żywności wymagają zapewnienia odpowiedniej temperatury oraz poziomu wilgotności, ponieważ utrata świeżości wiąże się z rozwojem wielu groźnych bakterii. Bardzo szybko może więc dojść do skażenia całej partii ładunku. Transport chłodniami realizowany jest również w przypadku przewozu różnego rodzaju mrożonek oraz lodów, które muszą nieustannie przebywać w temperaturze poniżej zera. 

Jak zapewnić odpowiednie warunki podczas przewozu żywności?

Transport żywności wymaga nieustannego monitorowania warunków, jakie panują w chłodni, aby można było mieć pewność, że są one właściwe, a przewożony towar nie ulegnie zepsuciu. Pomaga w tym szereg czujników, w jakie wyposażone są nowoczesne pojazdy, którymi realizowany jest transport chłodniami. Tego rodzaju samochody dzieli się na trzy główne klasy: A, B oraz C. Pojazdy klasy A są w stanie utrzymać temperaturę wynoszącą około 0° C. W chłodniach klasy B panuje temperatura w okolicach -10° C, natomiast najniższa, bo sięgająca -25° C zapewniona jest w pojazdach chłodniczych klasy C. Przepisy prawa określają także jednoznacznie w jakiej temperaturze może być realizowany transport chłodniami konkretnych rodzajów produktów spożywczych. Wszystkie te działania mają na celu zapewnić bezpieczeństwo żywności oraz sprawić, że dotrze ona w odpowiednim stanie do miejsca docelowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.