Hubo Sp. z o. o.

Transport roślin Hubo
Kategorie
Blog

Transport chemii – główne zasady

Bezpieczny przewóz materiałów chemicznych jest dużym wyzwaniem dla firm transportowych. Przewożenie takiego ładunku musi być zgodne z przepisami oraz spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Niektóre towary różnią się między sobą właściwościami, a to związane jest zapewnieniem innych warunków przewozu. Są to z reguły produkty w postaci stałej, płynnej, a także związki, które mogą wchodzić w reakcje chemiczne z innymi surowcami podczas wykonywania transportu tym samym pojazdem.

Podstawowe zasady transportu substancji chemicznych

Produkty chemiczne to taki rodzaj ładunku, który jest określany jako materiały niebezpieczne, zaliczane są do nich surowce mogące być bezpośrednim zagrożeniem  w czasie transportu, albo poprzez swoje oddziaływanie powodować takie szkody w przyszłości. Zagrożenie to dotyczy zdrowia ludzi, dobytku, a także środowiska naturalnego. Sposób wykonywania transportu surowców chemicznych jest określany przez specjalne akty prawne. Głównym dokumentem prawnym jest Europejska umowa ADR, w jej skład wchodzą reguły charakteryzujące sposób przewozu takich materiałów w międzynarodowym transporcie samochodowym. Przepisy te precyzyjnie określają jakie surowce mogą być przewożone jednym samochodem, a jakie muszą być przetransportowywane oddzielnie.

Transport chemii może być wykonywany wyłącznie przez osobę posiadającą określone uprawnienia oraz zaświadczenie ADR. Samochód powinien być odpowiednio oznakowany za pomocą nalepek informujących o tym, co znajduje się wewnątrz. Samochód musi być także zaopatrzony w instrukcję postępowania w sytuacji awaryjnej. Do każdego transportu musi być dołączone takie wyposażenie jak:

 – przenośne lampy oświetleniowe,

 – skrzynka ADR,

 – specjalne okulary, obuwie i rękawice ochronne,

 – w zależności od przewożonych surowców maska do bezpiecznej ucieczki, łopata do zbierania materiałów, elementy osłaniające otwory kanalizacyjne.

W jaki sposób należy przewozić materiały chemiczne?

Materiały chemiczne niebezpieczne mogą być przewożone:

 – luzem, bezpośrednio w skrzyni ładunkowej,

 – w cysternach,

 – w sztukach, czyli w opakowaniach transportowych.

Surowce chemiczne w sztukach muszą być odpowiednio zabezpieczone w transporcie, aby w trakcie jazdy nie zmieniały miejsca położenia. Prędkość pojazdów transportujących materiały chemiczne powinna być ściśle dostosowana do warunków na drodze, jeśli ładunek jest narażony na wstrząsy, tempo samochodu trzeba znacznie zmniejszyć. W przypadku cystern, ze względu na przesuwanie się środka ciężkości, samochód powinien redukować prędkość przed każdym zakrętem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.