Hubo Sp. z o. o.

Transport roślin Hubo
Kategorie
Blog

Transport chemii płynnej – najważniejsze aspekty

Branża transportowa boryka się z wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest transport chemii płynnej. Sprawny i bezpieczny przewóz towarów niebezpiecznych wymaga bowiem specjalistycznej wiedzy i doświadczenia firmy transportowej. Przedsiębiorstwa, które decydują się na krajowy bądź międzynarodowy transport chemii płynnej, muszą spełnić określone wymogi. Wynikają one z przepisów międzynarodowych i krajowych. Jakie są najważniejsze aspekty transportu chemii płynnej?

Chemia płynna – towar niebezpieczny

Zgodnie z przepisami ADR chemia płynna uznawana jest za towar niebezpieczny. Są to wszystkie przedmioty i towary, które ze względu na swoje właściwości mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Istnieje prawdopodobieństwo, że podczas transportu, w szybki i niespodziewany sposób mogą doprowadzić do niebezpiecznego zdarzenia. Mowa tutaj o pożarze, zatruciu ludzi i środowiska, a nawet śmierci.

Towar za niebezpieczny uznaje specjalnie wykwalifikowana do tego jednostka. Na podstawie przepisów przypisują, bądź nie, numer UN. Pod tym numerem znajduje się cała karta charakterystyki dla danego produktu. 

Z punktu widzenia przewoźnika, należy zapamiętać o tym, że za towary niebezpieczne uznaje się te, które mają czterocyfrowy numer UN. Ten numer należy podawać podczas składania zlecenia, bądź o niego prosić. Należy pamiętać przede wszystkim o tym, że bez tego numeru przewoźnik nie jest w stanie przygotować odpowiedniego, dobrze zabezpieczonego środka transportu.

Przewóz chemii płynnej – regulacje prawne

Przewóz chemii płynnej wymaga specjalnych, coraz bardziej zaostrzonych, regulacji prawno-formalnych. Większość z nich wynika z przyjętych procedur państwowych i międzynarodowych, w tym m.in. konwencji dotyczącej drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych ADR.

Dokument ADR jest najważniejszy w przypadku transportu towarów niebezpiecznych. To on zawiera wszystkie definicje i zasady przewozu tego typu towarów. Określa również obowiązki związane z warunkami załadunku, przewozu i rozładunku. Znajdziemy w nim również techniczne wymogi dotyczące pojazdów i przeszkolenia załogi transportowej. 

W 2003 roku wszedł w życie przepis, zgodnie z którym, każda firma, mająca w swojej usłudze transport towarów niebezpiecznych, powinna zatrudnić DGSA. Najprościej rzecz ujmując, jest to doradca w zakresie ADR. Konwencja ujednolica procedury wyznaczając standardy dla firm transportowych uczestniczących w łańcuchu materiałów niebezpiecznych.

Transport chemii płynnej – w praktyce

Główna zasada, którą powinien kierować się przewoźnik towarów niebezpiecznych i co za tym idzie, chemii płynnej, to bezpieczeństwo. Nie tylko swoich pracowników, ale również osób, które w tym czasie biorą udział w ruchu. Każdy przewoźnik, powinien każdorazowo zadbać o:

 • odpowiednie oznakowanie cystern i pojazdów
 • wyszkolenie kierowców
 • wyszkolenie personelu
 • opracowanie i dostarczenie odpowiedniej dokumentacji
 • zapewnienie odpowiednich warunków przejazdu
 • zapewnienie odpowiedniego wyposażenia pojazdów

Dodatkowo, każdy kierowca powinien przestrzegać określonych zasad postępowania. Są to m.in:

 • zamknięcie pojazdu i zabranie ze sobą klucza, nawet jeżeli postój jest krótki
 • trzymanie wszystkich dokumentów ze sobą
 • zatrzymanie pojazdu musi odbywać się na parkingach strzeżonych, wskazanych wcześniej przez firmę
 • nie należy zabierać ze sobą osób postronnych
 • nie należy robić dodatkowych postojów
 • wszelkie podejrzenia kradzieży należy niezwłocznie zgłaszać odpowiednim władzom
 • przy załadunku i rozładunku,, należy skontrolować dane osoby odbierającej towar

Dodatkowo każdy kierowca musi:

 • posiadać ważne zaświadczenie ADR
 • tam gdzie jest to konieczne, stosować ubranie i obuwie ochronne 

Transportu chemii płynnej – gdzie może dojść do wypadku?

Podczas przewozu chemii płynnej istnieje bardzo dużo ryzyko wystąpienia sytuacji niebezpiecznych. Możemy spotkać się z nim podczas transportu, kiedy zostanie przekroczona dopuszczalna prędkość albo nie zostanie zastosowana odpowiednia ostrożność w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego. 

Równie częstym przypadkiem prowadzącym do zagrożenia jest niespełnianie odpowiednich wymogów technicznych cysterny. Pomimo tego, że przepisy zawarte w ADR są bardzo rygorystyczne, przedsiębiorcy niestosujący się do nich narażają ludzi na niebezpieczeństwo.  

Terminale, na których odbywa się załadunek chemii płynnej, są kolejnym miejscem na którym może wystąpić zagrożenie. Na każdym z terminali obowiązują wyjątkowe zasady. Pracownicy są poinformowani o tym, jak należy postępować, są odpowiednio przeszkoleni i poinstruowani.

Zagrożenie może wystąpić również podczas rozładunku i załadunku. Dojść może do niego, w wyniku awarii jakiegoś systemu bądź narzędzi umożliwiających jego przeprowadzenie. 

W transporcie chemii płynnej zawieść może i dobrze przeszkolony pracownik i maszyny wykonujące określone zadania. Każdy osoba pracująca z niebezpiecznym towarem powinna podchodzić do wykonywanych czynności z najwyższą starannością. Do swoich obowiązków należy podchodzić z sumiennością. Należy pamiętać o tym, że osoba pracująca przy transporcie chemii płynnej dba o swoje bezpieczeństwo i wszystkich ludzi będących w procesie transportu. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia, należy postępować zgodnie z instrukcją ADR. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.